Medeni Hukuk  
    Kişiler Hukuku
    Aile Hukuku (Boşanma Davaları, Velayet ve Vesayet)
    Miras Hukuku
     
Borçlar Hukuku  
    Sözleşmeler
     
İcra ve İflas Hukuku  
    İlamlı ve İlamsız Takipler
    İflas - İflas Ertelenmesi
    Haciz - İhtiyati Haciz
    İcra Hukuku
    Rehin
     
İdare Hukuku  
    İdari İşlemler, Kamulaştırma
    İdari Para Cezaları
    Vergi Hukuku
     
Ticaret Hukuku  
    Ticari İşletmeler
    Ticari İşlemler
    Şirketler Hukuku
    Kıymetli Evrak Hukuku
    Deniz Ticareti Hukuku
    Sigorta Hukuku
     
İş Hukuku  
    İş Sözleşmeleri
    Ücretler
    İş Sağlığı ve Güvenliği
    İş Davaları
     
Sosyal Güvenlik Hukuku    
     
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku  
    Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Fikir ve Sanat Eserleri, Eser Sahibi, Telif Hakkı, Fikri Haklar, Sözleşme ve Tasarruflar)
    Marka ve Patent Hukuku
     
Kat Mülkiyeti ve Taşınmazların Kiralanması    
     
Haksız Rekabet Hukuku    
     
Sağlık ve İlaç Hukuku    
     
Bankacılık ve Finans Hukuku    
     
Enerji ve Madencililk Hukuku    
     
Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü    
     
Arabuluculuk Hukuku